Girly Problems - Short Hair vs Long Hair

19 310
3 199
 
Turn on the Notification Bell 🔔🔔🔔
Subscribe: bit.ly/2NNAeAU
🔔 Watch the NEWEST videos: bgzone.info/playPLDqtgU6wJ9q27deHx-vTa8e08FOV_0Xcq
Cartoons: bgzone.info/playPLDqtgU6wJ9q32VbHOuOEDhJ3vRltXoNH6
Each girl isn't satisfied with her hair. Girls with short hair want long hair, girls with curly hair want straight hair and vice versa. But what is the best haircut? Let's look what kind of struggles and problems can each hairstyle cause and choose the best one!
Perhaps, it's better to be bald after all...
00:16 CURLY HAIR PROBLEMS
01:49 CURLY GIRL METHOD
02:09 DATE
02:48 LONG HAIR STRUGGLES
02:55 EVERYDAY PROBLEMS
05:14 SHORT HAIR VS LONG HAIR
07:13 CURLY HAIRCUT
08:14 MORNING ROUTINE
10:40 CURLY HAIR TO STRAIGHT HAIR

Music by Epidemic Sound: www.epidemicsound.com/
Филми и анимация
Продължителност: 14:06

Коментари

Avocado Couple I Crazy Comics
Avocado Couple I Crazy Comics - преди 15 дни
Straight hair or curly hair?
Erwin king euan lum
Erwin king euan lum - преди ден
Hair euan
Mohamed Demdoum
Mohamed Demdoum - преди ден
دپغلنس‌ظتنزتغنقح۲ح۲می‌کنی می‌شود ۲۲می‌باشد ۴می‌شود ۴۴
jusmine mae brul
jusmine mae brul - преди 3 дни
Curly
H I
H I - преди 5 дни
@zozo star lzxls✳x!d!ok lắm đây cái đó mới biết có nên không dám đi làm rồi nhưng chưa chắc có vấn đề anh ấy là chưa nói lên sự thật thì có vẻ bị khóa vì sao mà không cần chỉnh rồi đấy chứ có nói về chuyện tình cảm này cũng hay lắm đây cái đó mới biết có nên không dám đi làm rồi nhưng chưa chắc có vấn đề ah bác có thấy nó rất hay mà mình không thích điều kiện 👎👎
Yazz Montoya
Yazz Montoya - преди 5 дни
Sjddkwbwkd
gordana nikolic
gordana nikolic - преди 2 часа
7.22 Ava give the VERY BAD IDEA
derk derk
derk derk - преди 4 часа
Comment me if you hate ava
Jasmine Figueroa
Jasmine Figueroa - преди 7 часа
Who notices when the avacodo girl steals the wig and runs out of the room and the pink vegetable or fruit sees that her wig Is gone I repaired!?😱
Jonas Fernández
Jonas Fernández - преди 8 часа
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Jonas Fernández
Jonas Fernández - преди 8 часа
😀
Edvan antonio da silva
Edvan antonio da silva - преди 11 часа
espero muito sucesso né se canal
•Ericka chan•
•Ericka chan• - преди 11 часа
Tonto brocoli
Loreto Esoarza
Loreto Esoarza - преди 14 часа
Saca
Andre Miller
Andre Miller - преди ден
Ya sometimes
Балсырга Рахмедова
Балсырга Рахмедова - преди 2 дни
A
fernando fonseca
fernando fonseca - преди 2 дни
A. Abacate é muito ciumenta. 😒😒😒
Laura HL
Laura HL - преди 2 дни
I hate a little bit AVA!
Erwin king euan lum
Erwin king euan lum - преди 3 дни
Mr black Mario vs king dark
Erwin king euan lum
Erwin king euan lum - преди 3 дни
Mr black mario
Hector Lopez Torres
Hector Lopez Torres - преди 3 дни
Son los mejores haciendo videos
Silvia Coeli Braga Da C ostfa
Silvia Coeli Braga Da C ostfa - преди 3 дни
E foco em casa
Ydjing
Ydjing - преди 3 дни
Long Hair Commercial (Gachaverse: Long HairstyleZ)
Hasina Akhter
Hasina Akhter - преди 3 дни
😁😁😁😁😁😁
Larissa Ruiz Atoche
Larissa Ruiz Atoche - преди 4 дни
Bien feo es el tomate
Tig- ggerz-
Tig- ggerz- - преди 4 дни
Wtf see 12:27 the hair wtf
noor laila
noor laila - преди 4 дни
Ava see like Doraemon
Ignacio Nuñez
Ignacio Nuñez - преди 5 дни
En la parte 12:27 cuando le roba la peluca aparece otra :O
Olívia e Tomaz Moura
Olívia e Tomaz Moura - преди 5 дни
Hi the video😍😍😍
Alfredo Pinedo
Alfredo Pinedo - преди 5 дни
🍭🍭🍭🍹🥃🍸🍻🍭🍷🍻🍾🥂🍺☕🍴🥄🔪🍭🍺🍻🎂🍬🧂🍯🍼🍻🍼🥄🍑🍊🍓🍇🥝🍓🥝🍈🥥🍅🍋🐞🐬🥝🍈🥥🍋🥥🥝🍈🥦🥕🥒🥬🥕🥑🥕🥑🥕🥬🥕🍄🍠🥦🥕🥑🍋🍆🍋🥝🍠🥥🍈🥒🥜🍄🌽🌽🍋🥦🍄🥬🥒🥑🍠🥞🍄🍔🍔🥚🍖🥩🍖🥚🥙🍖🥖🧀🍖🥦🍠🍠🍋🥝🥬🥜🥦🥦🌽🥦🥕🥒🥕🥦🥒🥕🥦🥕🥒🥒🥕🥦🥦🍗🥖🍔🧀🍔🍖🧀🥞🥐🌰🥖🌰🍗🌰🥯🥞🧀🥞🥚🍳🥚🍳🥪🥚🥪🥔🥪🥪🥚🥫🥚🥫🍤🍕🍣🍕🍣🍗🍕🥖🍕🥘🍕🥘🍲🍜🦞🍲🍣🍲🍤🍲🍣🍜🍛🍣🍛🥡🍲🥫🥪🍟🥞🥚🍗🍛🦞🦞🍛🍲🍛🍣🍤🍛🍡🥗🎂🥮🎂🧂🍧🍯🍨🍪🍨🍪🥧🥧🥧🥧🥧🍨🍰🍨🍰🍨🍮🍧🍡🥮🍮🍧🍰🍨🍢🎂🥮🎂🍰🥧🍧🥧🍧🍦🥧🍭🍮🥮🍰🍧🍢🥮🍙🍚🎂🍚🍯🥧🍜🍲🍣🍤🍩🍿🍺🍭☕🍭🍪🥛🥢🍸🍸🥢🥛🍾🍾🥛🔪🍵🍴🍻🍫🍻🍵🥢🥄🔪🚨🛑🚓🔪🥃🥄🍸🍻🍺🍸🍩🍼🍩🍭🍪🧂🍭🍾🍼
Penha Jorge
Penha Jorge - преди 5 дни
https://tse2.mm.bing.net/th?id=OGC.6af41ceec111651bb83f1325fde83dbc&pid=Api&rurl=https%3a%2f%2fmedia.giphy.com%2fmedia%2fULKnZ7hW07rlS%2fgiphy.gif&ehk=X8jYXb%2fTZ466FHWIaaFiL5SRGoCLa9ouz%2bn82TGZtfk%3d https://tse2.mm.bing.net/th?id=OGC.6af41ceec111651bb83f1325fde83dbc&pid=Api&rurl=https%3a%2f%2fmedia.giphy.com%2fmedia%2fULKnZ7hW07rlS%2fgiphy.gif&ehk=X8jYXb%2fTZ466FHWIaaFiL5SRGoCLa9ouz%2bn82TGZtfk%3d
Penha Jorge
Penha Jorge - преди 5 дни
Penha Jorge
Penha Jorge - преди 5 дни
❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤
Markus Svensson
Markus Svensson - преди 5 дни
Knijjijjouj bjäbbig b Jhulliam. Jbiuhuhuhjjjjhjhhuihiuhiuhuhuhuuhjuhugh Ljlkibbuhvugvuhvuhhuhvuhbuhbhub. Åguttfdkfftkyftftyc. Jakt UgftfeereeeeéeeeeeeeeeeBivhbiuhuhyhyhhyyhhyyuhguyguyuhuj?
arkeen dunlap
arkeen dunlap - преди 6 дни
I love short hair because its more better to wash 😊
Vanessa Hurtado Quispe
Vanessa Hurtado Quispe - преди 7 дни
👍👍👍👍
Валера Коржева
Валера Коржева - преди 7 дни
Я одна из Рассии
Carro e Moto dirigir
Carro e Moto dirigir - преди 7 дни
Tátátátá
misuke chan
misuke chan - преди 7 дни
I love your channel I love you best channel in the world, best video in the world.💟
misuke chan
misuke chan - преди 7 дни
I have long hair
Anak Malam
Anak Malam - преди 7 дни
Uuur
Greht
Rhdrwqm
Yrhrfwviiìì
rie ya-
rie ya- - преди 7 дни
あおおに
Jak Rysować
Jak Rysować - преди 8 дни
Czemu ona szczoteczką do zębów myje włosy XD???
Jak Rysować
Jak Rysować - преди 8 дни
TU TU TI TI TI TU TU TA TI STI STI TA TA TI TIII UU AA WAAA TIU TIU TIU
Bruna Bia
Bruna Bia - преди 8 дни
Verry cool
abraham quiroga
abraham quiroga - преди 8 дни
Yo ayer fue ala playa
Rose video is something
Rose video is something - преди 8 дни
I got long hair
DIELLZA Seferi
DIELLZA Seferi - преди 8 дни
Look you to like ⭐🌟🌠
زهرة الحسين
زهرة الحسين - преди 8 дни
https://streamlabs.com/زهرةالحسين/tip
زهرة الحسين
زهرة الحسين - преди 8 дни
https://streamlabs.com/زهرةالحسين/tip
زهرة الحسين
زهرة الحسين - преди 8 дни
https://streamlabs.com/زهرةالحسين/tip
زهرة الحسين
زهرة الحسين - преди 8 дни
https://streamlabs.com/زهرةالحسين/tip
Alfrene Bartolome
Alfrene Bartolome - преди 8 дни
Make Ava pregnat🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩
Cookie Cools
Cookie Cools - преди 9 дни
Anyone seeying deku in the thumbnail?

No?

Ok then
Small Adventures ·
Small Adventures · - преди 3 дни
Yes
İsim yok video yok abone çok
İsim yok video yok abone çok - преди 9 дни
My brother loves you watching every day
Jisha Sajeesh
Jisha Sajeesh - преди 9 дни
Ava is
RAINBOW UNICORNS playing with rania
RAINBOW UNICORNS playing with rania - преди 9 дни
I hate avocado,s EWWWWWWWW😒🍐😵😨
Leticia Alcantara
Leticia Alcantara - преди 9 дни
12:28 la peluca sigue atras
INU JAPON
INU JAPON - преди 5 дни
Yo también iba a decir eso
Поліна Колєснікова
Поліна Колєснікова - преди 9 дни
Цей мультфільм не чому не уче
Alvin Park
Alvin Park - преди 9 дни
And whats wrong with cado when he's evil faced!? I hate it. But i love the video but its just cado
Alvin Park
Alvin Park - преди 9 дни
Aww its so poor
Ines Urbano
Ines Urbano - преди 9 дни
Valeria
Manal El Aidy
Manal El Aidy - преди 9 дни
Yeah without hair
irmãos Silva
irmãos Silva - преди 9 дни
Eu gero comer é sa fruta
Md Anwarul Haque 786
Md Anwarul Haque 786 - преди 9 дни
Ava look beautiful without hair
Arsheen Abdul Aziz
Arsheen Abdul Aziz - преди 9 дни
12:20 the wig was stolen by ava and at 12:26 the wig is back?
Напред